Publikácie a výstavy


• Kniha „Lesy Slovenska“. Autor fotografií: Stano Jendek a kol. Formát: 220 x 280 mm. Rozsah: 224 strán. Rok vydania: 2006.
• Kniha „Slovenský les“. Autor fotografií: Stano Jendek. Formát: 265 x 235 mm. Rozsah: 136 strán. Rok vydania: 2010.
• Samostatná výstava „Turbíny“. Tatranské Matliare, máj 2010.
• Samostatná výstava „Obnoviteľné zdroje energie“. Tatranské Matliare, jún 2011.
• Samostatná výstava (spolu s Ľubomírom Kamasom) „Moja zelená koža“. Banská Bystrica, október 2011.
• Spoločná výstava skupiny „Café Il Fotografo“. Bratislava, máj 2012.
• Spoločná výstava Umeleckej besedy Slovenska „Partitúra – Súzvuk múz“. Bratislava, máj 2012.
• Spoločná výstava „Salón výtvarníkov“. Hrad Červený Kameň, máj 2012.
• Spoločná výstava Imavision Gallery. Piešťany, august 2012.
• Spoločná výstava Imavision Gallery. Košice, september 2012.
• Spoločná výstava Imavision Gallery. Bratislava, október 2012.
• Spoločná výstava Umeleckej besedy Slovenska „Ars Salutem“. Bratislava, február 2013.
• Samostatná výstava „Ukrytý abstrakt“. Bratislava, máj 2013.
• Spoločná výstava Imavision Gallery. Bratislava, máj 2013.
• Spoločná výstava 2+2. Aňa Struhárová – foto, Ladislav Černý – socha, Miroslav Rudavský – socha, Stano Jendek – foto. Bratislava, november 2013.
• Spoločná výstava Umeleckej besedy Slovenska „Abstrakt V.“. Bratislava, február 2014.
• Samostatná výstava (s Marcelom Rebrom) na festivale „Umenie a víno“. Svätý Jur, jún – august 2014.
• Samostatná výstava (s Ladislavom Černým). Galéria Slovenského veľvyslanectva. Londýn (Veľká Británia), jún – august 2014.
• Spoločná výstava skupiny SK21. Hainburg (Rakúsko), október 2014.
• Spoločná výstava – V. Bienále voľného výtvarného umenia 2014. Bratislava, október 2014.
• Spoločná výstava – 4 fotografi. Bratislava, november 2014.
• Samostatná výstava (s Antonom Viznerom) – Festival Umenie a víno – Svetový Jur, Svätý Jur, jún 2015.
• Kniha „Krajina Baťovho kanála“ – autorská kniha, 220 strán, september 2015.